A loretói litániák

E helynévi jelzőn azokat a litániákat jelölik, amelyek a loretói Mária-búcsújáróhelyről veszik eredetüket.

Loretó: Amikor 1263-ban a Szentföld végleg az Iszlám hatalmába került, lerombolták a názáreti Székesegyházat. A legenda szerint azonban a Szent ház - Casa Sancta - megmenekült, és az angyalok vízen és földön előbb Dalmáciába vitték majd 1291. dec. 12-én éjszaka a házat az angyalok az Adriai-tenger partján, Rexanat környékére vitték. A pásztorok megfigyelték, hogyan lebeget a ház a levegőben. Loretóban imádkozott litániák negyvennégy Máriához intézet könyörgésből állnak. Az egyik ilyen könyörgés: “Frigynek szent szekrénye”. Mária valóban frigyláda, s mivel általa a régi szövetség újjá lényegül át az “Új szövetség ládája”.

Május hónapban vegyünk részt az esti litániákon, és imádkozzunk együtt Máriához!


ANYÁK NAPJA

Május első vasárnapján, mindenki tudja, hogy ilyenkor az édesanyákat ünnepeljük. Megpróbáljuk a lehetetlent, megköszönni mindazt, amit értünk tettek, megköszöni áldozathozatalukat, önzetlenségüket. Ezen a napon mindenki ünnepel. A gyerekek az édesanyjukat, az édesanyákat a nagymamákat, és ha van, aki már nem lehet köztünk, őt is ünnepelik egy szál virággal a temetőben, egy kedves emlék felidézésével.

K.K.

,,Áldd meg édesanyám járását-kelését,

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

Áld meg imádságát, melyben el nem fárad,

Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat!

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

(Dsida Jenő: Hálaadás, részlet)
Kedves bérmálkozók!

Bizonyára már megtanultátok, mit jelent a bérmálás, és miért is fontos: az Egyház FELNŐTT tagjai lettetek, és megkaptátok a Szentlélek ajándékait. Mindezekre azonban meg kell érni, fel kell nőni hozzá. Igazából most kezdődik tevékeny életetek az Egyházban és egyfelől egyéni életetekben: "Ti keressétek elsősorban Isten országát, s annak igazságát!" ( Mt. 7,33) Ő tudja, mire van szükségetek, mire vagytok képesek, s megerősí­t, de nektek is teljesmértékben törekedni kell Isten megismerésére, szeretetére, s ennek a szeretetnek a megvalósí­tására a mindennapi életben! Másfelől, minthogy az Egyház teljes jogú tagjai lettetek, azt jelenti, hogy egy közösség "részei" vagytok: "A test ugyan egy, de sok tagja van."( I. Kor. 12,12). E közösségben pedig Isten feladatokkal bí­z meg benneteket, amennyiben tényleg figyeltek Rá.

Kí­vánom, hogy az idő múlásával hitetekben egyre mélyüljetek és legyen erőtők annak megharcolására, az isteni út végigjárására! Az Úr legyen veletek!

MARCHKedves Elsőáldozók!

Azt hiszem, már izgatottan készültök a nagy eseményre. A szép, új cipők ruhák csak rátok várnak. A család biztosan megbeszélte, mi lesz az ebéd, kiket hí­vtok meg ezen ünnepi alkalomra.

De valami kimaradt a felsorolásból. Épp a legfontosabb vendég: JÉZUS. Vajon gondoltok-e Rá? Nektek eszetekbe jutott-e: a világon legnagyobb dolog történik veletek abban a pillanatban, amikor a pap a nyelvetekre teszi az Oltáriszentséget. Akkor, ott ti lesztek a leggazdagabbak a világon. Gondoltatok erre? Készültök-e igazán a találkozásra Jézussal? Higgyétek el, nincs ennél fontosabb! Akkor, ott a szentmisén tiétek a legnagyobb kincs.

Marika néni


Egyházvezető szeretett Lelke,áradj szét

Húsvét utáni ötvenedik nap, Pünkösdkor a szentlélek leszállt az apostolokra, ahogy Jézus megí­gérte. Mit is jelent ez? A Szentí­rás azt mondja, hogy Isten önmagát - Lelkét - adja választottainak. Ez történt Jézus feltámadása után is. Jézus elküldte az Atya által az "Igazság Lelkét", a "Vigasztalót" a Szentlelket az apostoloknak.

Mi is megkaptuk a Szentlelket bérmálkozásunkkor. Ne feledjük, Szentlélek a harmadik isteni személy, Isten Lelke, aki által egyesülünk Krisztussal és az Atyával és kapcsolódunk az Egyház életében. Olyasmi a Szentlélek, mint a lelkiismeret, ott mélyen, legbelül mindig érezzük, hogy mi a helyes, mi helytelen, csak erre a kis hangra kell figyelnünk, és Isten fogja vezetni életünket, megtalájuk küldetésünket.

B. A.Szentmisék rendje:

Vasárnap: reggel 7-, 830-, 1030-kor

Hétköznap: este 7-kor, május 31.-én 630-kor pünkösd hétfőn is

Litániák:

Vasárnap: du. 3-kor

Hétköznap: 630-kor

Utolsó: máj. 31. Este 7-kor


Programok:

Templom:

Szt Mónika imaóra: máj. 19. Vas.

Bérmálás: máj 12-én, 1/2 11-kor

Elsőáldozási okt.: csüt. 5-kor, vas. 4-kor.

Elsőáldozás : máj. 26-án, 1/2 9-kor.

Katolikus otthon:

Kisénekkar: szombat 3-kor

Nagyénekkar: szombat 4:30-kor

Ifjúsági hittan: péntek 5-kor

Szülők hittanja: minden második szombat este 6-kor (máj. 11, 25 )

Mária Légió: kedd este 6-kor

A nem Isaszegen iskolába járó gyerekek elsőáldozási hittanja: péntek du. fél 4-kor

Minden kedves érdeklődőt várunk!!!


Akadályverseny

Közös játékra hívunk mindenkit: családokat, gyerekeket, iskolásokat és fiatalokat. Akadályversenyt rendezünk június 1-én szombaton. Az állomásokon főként Jézus életével kapcsolatos kérdések és ügyességi játékok lesznek.

Jelentkezni lehet: Szárazné, Marika néninél vagy a helyszínen akár csapattal, akár egyénileg. Gyülekező június 1-én de. 9-kor a Katolikus Otthonban. A verseny után mindenkit visszavárunk egy jó ebédre!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk sportos öltözetben!M E G H Í V Ó

Nyár-nyitó bált rendezünk június 8-án, szombaton este 6-órától a Katolikus otthonban!

Zenél: Rajta Zoli csapata a KOKTÉL zenekar

Belépő: egy kis sütemény és üdítő

Mindenki jöjjön és érezze jól magát !!!!!!


REJTVÉNY


Nevessünk!

Megyek, elvégzem a húsvéti gyónást - mondja a hentes a feleségének.

Jól van, de a boltról ne szólj semmit! A plébános a legjobb vevőnk.

………………………………………

Az egér nem más, mint az elefánt japán változata.

………………………………………

- Hogy hívják az etiópiai divatlapot ?

- Borda.

………………………………………

-Jean, adott vizet a halaknak?

-Nem, uram, még a tegnapit sem itták meg.