febr003.jpg
0002b2.gif
apr000.gif
2. Évfolyam
3. szám Április

HÚSVÉT

A kereszténység legnagyobb ünnepe, a feltámadás ünnepe, a Megváltásé.
"Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által - akarata tetszése szerint - gyermekeivé legyünk.... Őbenne nyertük el a megváltást vére árán és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk." (Ef.1,4-9)
Annyira szeret minket a Mennyei Atya, hogy saját fiát sem sajnálta értünk. Nem azért, mert megérdemeltük, nem azért, mert sajnált minket. Megérthetjük e mi valaha ezt a szeretetet? Az ember tehet e még ehhez valamit? Nem!
Isten nem kötelez minket semmire. Értelemmel és szabad akarattal tisztelte meg az embert. Csak azt kéri tölünk, hogy fogadjuk el ezt a mérhetetlenül nagy szeretetet. Ezen a szent ünnepen gondoljunk erre, így vegyünk részt a nagyheti szertartásokon, és az ünnepi szentmisén.
Az újság készítői szívből kívánnak mindenkinek áldásokban gazdag Húsvétot!


konyv.gif
apr002.gif
apr003.gif
febr006.gif
apr004.gif
BÉRMÁLÁSRA KÉSZÜLÜNK

Egyházközségünk nagy ünnepre készül. 48 fiatal részesül a Bérmálás szentségében. Április 27-én 11 órakor fog kezdődni az ünnepi szentmise, melynek keretében lesz e szentség kiszolgáltatása. A fiatalok megkapják a Szentlélek hét ajándékát : tudomány lelke, értelem lelke, bölcsesség lelke, jótanács lelke, lelki erősség lelke, jámborság lelke és istenfélelem lelke. Keresztény nagykorúként vállnak az Egyház tagjává.
Erőt és küldetést kapnak, feladatuk lesz az emberek között: életükkel és tetteikkel hirdetni Krisztust, hirdetni a szeretetet az egész világon.
Nagy szükségük van segítségre. Az a tapasztalat, hogy Bérmálás után a fiatalok elmaradnak a szertartásokról, mintha megfeledkeztek volna, mit jelent keresztény nagykorúnak lenni. Amit mi segíthetünk, az az, hogy imádkozunk értük. Ajánljuk fel értük szenvedéseinket, böjtjeinket, napi imáinkat.

apr005.gif
apr006.gif
apr007.gif
apr008.gif