TALÁLKAHELYÜNK: A FALUMÚZEUM Szakkörünk "önéletrajza" "Akinek élvezetet ad a madárdal,
a víz csobogása,
a szél zúgásának zenéje,
az erdő e nagyszerű szimfóniája,
az szereti a természetet.."
Index:Első évek  Búvár Klub  A 90-es évek eleje  A 90-es évek közepe  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  Tagjai vagyunk  Vegyes  Csapadék mérések  Hőmérséklet maximum adatok  Könytárunk katalógusa

1980-ban kezdtük, és több éven át az országos BÚVÁR KLUB mozgalmon belül végeztük munkánkat. A Búvár Klubtól rendszeresen kaptunk munkánkhoz információs és segédanyagokat. Szakmai találkozókon, országos szintű összejöveteleken vehettünk részt. Ekkor több alkalommal a Művelődési Házban tartottunk filmvetítéseket az 1-2. osztályos diákok részére Valkony Antalné tanárnő segítsége révén. A filmeket mi szereztük be a MOKÉP-tól, vagy a Természetvédelmi Hivataltól (például Erdő adj menedéket! c. film). A filmbeli élményeiket a kisdiákok rajzon örökítették meg, majd azokat közösen kielemeztük. 1983. október 21-23-ig Vasicza Adrienn és Jánosi Erzsébet 6. osztályos szakköri diákunk részt vett a Gárdonyban megrendezett "Környezet és Természetvédelmi Úttörők Országos Tanácskozásán". A szakkör vezetője 1983-84. évben az ELTE Természetvédelmi Klubja által szervezett előadásokat látogatta, hogy természetvédelmi ismereteit bővítse. A Klubbal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően, a Természetvédelmi Klub által szervezett egy hetes jutalomtáborozáson /MME Mártélyi TOT/ vehetett részt 1984. július 2-7-ig Szatmáry Zita, Kiss Móni, Vasicza Adrienn, Ferenczy Júlia 7. osztályos szakköri tagunk.

MEGHÍVÓ

A Búvár Klub megszűnése után, hosszú ideig természetjáró szakkörként működtünk - ez időben egy éven át vezetett foglalkozást Nagy László tanár úr - majd később 1993-ban csatlakoztunk az Országos Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalomhoz, melynek a mai napig tagjai vagyunk. Ez évben a főtéren lévő terelősziget virágosítását végeztük el, melyet támogatott Pénzes János Alpolgármester úr. Az év során a Vízmű Kft. ajándékaként egy Aquamerck 11151 típusú kompakt vízminőség vizsgáló készüléket kaptunk, mellyel a Rákos patak vízének kémhatását vizsgáljuk (pH, NO2, NO3, NH4, stb.). 1992-93-ban a Zöld Szíves munka szervezését segítette, Verseczki Erzsébet, akinek köszönhetően, a Börzsönyben egy hetes táborozáson vehettünk részt!

RÉSZTVEVŐK

 

1994-től a községben elsőként a mi csoportunk kezdte el a Föld Napja tiszteletére, valamint a Világtakarítási Naphoz kapcsolódó különböző programok szervezését (kerékpáros túrák, szemétszedés, vetélkedők, figyelem felkeltő kerékpáros demonstráció, stb.).

1995-ben vettük fel HERMAN OTTÓ természettudós nevét, aki Isaszegen többször végzett kutatásokat az 1860-70-es évek között, a Rákos patak mente élővilágát-madárvilágát kutatva.

Ez évben (1995. febr. 25.)szinte az országban elsőként az Európai Természetvédelmi Év alkalmából, nagyszabású kiállítást készítettünk, Isaszeg növény és állatvilágáról, "Gondolj a jövőre, védd a természetet" címmel. A kiállítást Lovász László úr a Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet vezetője nyitotta meg. A kiállítást, jelenlétével is megtisztelte, Dr. Tóthné Pacs Vera, Isaszeg polgármester asszonya. Ennek a kiállításunknak igen nagy sikere volt mind a fiatalok, mind a pedagógusok körében! Ez évben az Isaszeg Környezetvédelméért és Természetvédelméért Közalapítvánnyal közösen, rajzpályázatot és vetélkedőt hirdettünk meg az iskolások részére, melyet a Művelődési Házban rendeztünk meg.

 
 

Április 28-30. között részt vettünk, a Sátoraljaújhelyen megrendezett Zöld Szíves találkozón.

VI. Országos Zöld Szív Találkozó

1996-ban kértük felvételünket a Magyar Természetvédők Szövetségéhez, melynek a mai napig tagjai vagyunk. Szintén ez év március 15-én szakkörünk tagjai kalauzolták az Isaszegre érkező nagyszámú ifjúsági csoportot a Honvédsírokhoz és a Szent Márton Műemléktemplomhoz.

Megemlékezést és emléktúrát tartottunk, április 6-a és október 6-a hősei emlékére.

 

Következő kiállításunkat 1997. májusában a Madarak és Fák Napja tiszteletére készítettük el, melyet Dr. Tóthné Pacs Vera polgármester asszony nyitott meg. A szakkör tagjai a polgármester asszonytól, munkájuk elismeréseként, ajándékkönyveket vehettek át. Ezen az ünnepségen vette át elsőként, többéves szervező és segítő munkájáért Verseczki Szilvia 8. oszt. tanuló, a Zöld Szíves központ elismerő oklevelét. A fenti kiállítást nagymértékben támogatta és segítette, Csáky Péter a Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi körzet munkatársa.

 

Szintén-e hónapban (május 2-3-4-én) 4 szakkörös diákkal részt vettünk a Sopronban megrendezett VIII. Országos Zöld Szív találkozón. Kis csoportunk a 3 nap eseményeit összefoglaló vetélkedőn, jól szerepelt és különdíjat vehetett át. Megható érzés volt Isaszeg nevét hallva, a jutalmakat átvenni. A találkozóra a költségeket részben mi fizettük, részben támogatást nyújtott Isaszeg környezetvédelméért és Természetvédelméért Közalapítvány.

VIII. Országos Zöld Szív Találkozó
 

Szeptember 20-án a Nemzetközi Világtakarítási Nap tiszteletére tisztasági akciót szerveztünk a Honvédszobor és környezete tisztábbá tételére, hogy tiszta környezetével méltó legyen Isaszeg egyik turisztikai látványosságához.

Szintén ez évben a Független Ökológiai Központ által meghirdetett "Ültess fát utódaidnak" c. pályázatán is részt vettünk. Szakkörünk a pályázaton eredményesen szerepelt és 50.000,-Ft összeget nyert el, őshonos fafajták ültetésére. Ezáltal elkezdtük egy leendő Zöld Szíves liget, kerékpáros pihenőhely kialakítását. A terv elkészítésében Csáky Péter természetvédelmi területkezelő, az ültetésnél Kovács András az ÉDEN-KERT faiskola vezetője nyújtott sokrétű szakmai segítséget. A Polgármesteri Hivatal a pénzügyi lebonyolításban segített, valamint a szükséges szerszámokat biztosította. Az ültetést szakkörünk tagjai végezték el.

 
 

Az 1997. évi Föld Napja tiszteletére megrendezett "szemétszüret" Isaszeg Gödöllő felé eső részén a vasúttal párhuzamos földút mentén volt. Szabó Lajos vállalkozó 2 db konténert díjmentesen szállított ki a területre és a munka végeztével, a diákok által szeméttel, sittel megpakolt konténereket szintén díjmentesen szállította be a községi szeméttelepre. Nagy Vilmos irodavezető jóvoltából a Településüzemeltetési Iroda szerszámokat, zsákokat, munkavédelmi kesztyűket, stb. biztosított a tisztasági akcióhoz.

Föld napi szemétszüret
 

Ez év májusától az OMSZ-tól kért, szabványos Hellmann féle ombrométerrel végezzük a csapadékmérést. Köszönjük Zárbok Zsolt úrnak (OMSZ) a segítségét, hogy a csapadékmérő edényt megkaphattuk!

A CSAPADÉKMÉRŐ KÉSZÜLÉK

Az 1997. évi nyári táborozásunkat július 14-19 között tartottuk meg Mátraszentimrén. Az ország legmagasabban fekvő községébe (835 m) szerveztük meg kerékpáros túránkat.

Itt ismerkedhettünk meg id. Zakupszky László (87. éves) ny. iskolaigazgatóval, a település díszpolgárával. Laci bácsi fáradhatatlan gyűjtőmunkája és értékes helytörténeti kutatásai révén a Mátra-vidék történelmének, természeti értékének és néprajzának kiváló ismerőjével. A szálláshelyünkön tartott, egy a tájegységről szóló szép előadást, amely számunkra örök emlék marad! A szakkör tagjai viszonzásul Isaszeg történelméről, természeti értékeiről tartottak egy rövid ismertetést, vendégünk tiszteletére.

 

A Környezetgazdálkodási Intézet által szervezett Air Pollution Project Europe programban is részt vettünk 1996-1997-ben. Az Európai Levegőszennyeződési Projekt lezárásaként, ennek hazai és nemzetközi tapasztalatairól szóló konferencián vettünk részt, 1998. június 11-én.

AIR POLLUTION PROJECT EUROPE
886x600  1490x1008

886x600  1490x1008

A programnak köszönhetően nemcsak a csapadék mennyiségét mértük és kémhatását vizsgáltuk, hanem felfedeztük a természet saját "kénjelzőjét", a zuzmókat is.

 
880x600  1479x1008

880x600  1479x1008

 

1998. április 24-26-án vettünk részt a Mecsek lábánál, Pécsett megrendezett IX. Országos Zöld Szív találkozón. Igen tartalmas és színes programok vártak bennünket: városnézés, városismereti vetélkedő, ünnepi est, táncház a Széchenyi téren, lampionos felvonulás, látogatás a Vasarely Múzeumba, Bazilika megtekintése stb., melyek felejthetetlenné tették az ott töltött napokat.
A következő szép túrákon is részt vettünk és ez által is igyekeztünk a környék természeti értékeivel, műemlékeivel megismerkedni:
1. Zengő lábánál: Pécsvárad /vár/ - Zengővárkony /tájház/ - Rockenbauer Pál sírja.
2. Jakabhegy I.: Cserkút /Árpád-kori templom, - Kővágószölős, /műemléktemplom/ - Jakabhegy /babás szerkövek/
A találkozó jelmondata: "Szeretlek, féltelek természet!" Fővédnöke: Tóth József, a JPTE rektora. Minden igényt kielégítő szálláshelyünk: Középiskolai Kollégium, Kodály Zoltán u. 20/a. volt.
Az országos találkozón mintegy 350 gyermek vett részt, köztük az isaszegi Zöldszíveseink is: Kappermayer Zsuzsanna, Szmolicza Balázs, Takács Enikő, Verseczki Gabriella.

IX. Országos Zöld Szív Találkozó

1998. június 22-26. között a Falumúzeumban megrendezésre került az I. Honismereti és Természetvédő napközis tábor. Védnöke: Vasvári Zoltán etnográfus és Csáky Péter természetvédelmi területkezelő, szervezője: Szmolicza József volt.

A tábort az általános iskola alsó tagozatos diákjai és szakköri tagjaink részére szerveztük.

A foglalkozásokon többek között vendégünk volt:
Proksza Gyöngyi festőművész, Surman István fafaragó, Kővári Klára régész, Papp Elekné ny. magyar szakos tanárnő és Száraz József és barátai (közös daltanulás).
Segítségükkel ismerkedhettek meg a gyerekek a tájképfestészet rejtelmeivel, ostornyél faragással és a bodza síp készítésének titkaival. Faluséta keretében felfedezhették a diákok, a népi lakóházakon található díszítések, faragások, motívumok szépségét, jelentőségét. Igen érdekes előadást is meghallgathattunk, a szép magyar beszédről.

Ellátogattunk Gödöllő nevezetességeit megtekinteni, valamint Szentgyörgypusztán, a lovas iskola vendégei is voltunk. A foglalkozásokon az öt nap alatt, mintegy 70 diák vett részt.

Ifjúsági csoportunk 1998. augusztus 17-22. között - kerékpártúrával egybekötött - táborozáson vett részt Tápiógyörgyén. Túránk során ellátogattunk Tápióbicskére (emlékműnél koszorút helyeztünk el), Nagykátára, valamint megnéztük Cegléd, Jászberény, Tápiószele (Blaskovich Múzeum, Kankrinyi Emília sírja - Petőfi ifjúkori szerelme) és Abony nevezetességeit. Abonyban kalauzunk Győre Pál múzeumigazgató volt. Csodálatos tárlatvezetést kaptunk az Abonyi Lajos Falumúzeum megtekintésekor!
Utolsó napon Tápiógyörgye történelmével, néprajzával, falumúzeumával ismerkedhettünk meg, Bihari József ny. megyei múzeumigazgató jóvoltából. Lakásán kuriózum értékű magnó felvételt hallgathattunk meg, és sok - sok érdekességet nézhettünk meg.

 

1998. év októberétől, 44216 számú csapadékmérő állomásként működünk.

Szintén ez évben Zárbok Zsolt OMSZ munkatársának köszönhetően, sikerült tartalék csapadékmérő edényt kapnunk. A mérő edényt, Proksza Péter barátunk hozta el Budapestről.

1999. július 26-tól 30-ig kerékpártúrával egybekötött táborozáson vettünk részt Fertőrákoson.

Ekkor a szponzorainknak köszönhetően, sikerült két napos ausztriai túrát is szerveznünk. Megnéztük Mörbisch, Rust, St. Margarethen, Eisenstadt /Kismarton/ nevezetességeit.

1998-1999-ben tovább folytattuk az általunk kialakított park gondozását, a Föld Napja eseményeinek szervezését.

 

A Millennium évében 2000-ben a HUMUSZ és az EMLA által szervezett "Rákos patak Tájsebészeti" kampány megszervezése és lebonyolítása volt a legfontosabb feladatunk. Mozgósítottuk a helyi iskolák diákjait is. Ennek köszönhetően a patak melletti területről (Bikastó) vállalkozói segítséggel, mintegy 20 m3 illegálisan lerakott szemetet számoltunk fel. Az eseményről a Duna TV filmet is készített! A végzett munkát fotókkal dokumentáltuk.

Az illegális hulladéklerakó helyek bejelentésére szolgáló adatlap itt tölthető le.

RÁKOSPATAK_1
RÁKOSPATAK_2

2001. június hónapban a Magyar Természetvédők Szövetsége vállalta, azon tagszervezetei számára, akik nem rendelkeznek számítógéppel vagy nem bejegyzett szervezetek, hogy közös pályázatot nyújt be a Miniszterelnöki Hivatalhoz IKB "Az információs társadalom megvalósításában közreműködő civil szervezetek támogatása" B jelű pályázathoz.

A számítógépet 2001. december 22-én, "karácsonyi ajándékként" vehettük birtokba, bensőséges ünnepség keretében.

 

A közös pályázatra csoportunk is jelentkezett. Nem rég kaptuk az örömteli értesítést, hogy sorsolás útján, azon boldog szerencsések között lehetünk, akik az MTVSZ pályázata útján egy értékes IBM (333.000,-Ft) számítógépet kapnak majd. Ennek nagyon megörültünk és további új terveket kezdtünk el "szövögetni"!

SZAKKÖRÜNK TAGJAI  AZ AJÁNDÉK

Természetvédelmi-természetismereti munkánk mellett folyamatosan ismerkednek meg a diákok a község történelmével, szájhagyományaival. Az isaszegi csata (1849.IV.6.) napjáról és október 6-ról hagyományosan minden évben megemlékezünk. A kegyelet jeléül virágot helyezünk el a Parkerőben található Honvédsírokon. A szakkör tagjai folyamatosan segítik a Falumúzeumot különböző munkákban, például kiállítás rendezésben, néprajzi tárgyak tisztításában, stb.

Az elmúlt évben az udvaron elhelyezett lőcsös kocsi festését-konzerválását végezték el Szmolicza József szakmai irányítása mellett. Több néprajzi tárgy múzeumba kerülésében közreműködtek.

Úgy érzem, hogy szakkörünk valós és folyamatos ifjúsági munkát fejt ki községünkben a természetvédelem és honismeret területén. Csoportunk igyekszik tevékenyen részt vállalni községünk szépítésében az egészséges környezetkultúra kialakításában.

Munkánk során nagy jelentősége volt annak, hogy csoportunk tevékenységét mindvégig támogatták és elismerték Isaszeg iskoláinak igazgatói, tanárai, a Polgármesteri Hivatal, ÉDEN-KERT Faiskola, Isaszeg Környezetvédelméért és Természetvédelméért Közalapítvány.

 

Tagjai vagyunk:

1993-tól a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Egyesületnek.

1996-tól az E-MISSZIÓ Természetvédelmi Egyesületnek.

1996-tól a Magyar Természetvédők Szövetségének.

1998-tól a Rákos Mente Együttműködési Egyesületnek.

2003-tól a Rákos-patak Vízgyűjtő Szövetségnek.

 

2002. évtől ifjúsági csoportunk előfizetésében, a CÉDRUS, TERMÉSZETBÚVÁR, KUKABÚVÁR c. újságok, az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület SÜVÖLTŐ környezetvédelmi folyóirata segítik szakmai munkánkat, valamint rendszeresen megkapjuk a Magyar Természetvédők Szövetségének Hírlevelét és az EU - Integráció /Környezetpolitika és Környezetvédelem / c. kiadványát.  Korábbi években sikerült egy kis szakmai könyvtárat is létrehoznunk, melyet a jövőben szeretnénk bővíteni.

2002. év elején elkészítettük Dr. Paless Gyula segítségével a szervezetünket bemutató honlapot. Továbbra is várjuk segítségét a honlap karbantartásában.

 
 

2002. tavaszán alakult meg, 10 fővel kicsi Zöldszíves csoportunk 4. osztályos diákokkal (Damjanich János Általános Iskola tanulói). Első foglakozásunkat április 27-én tartottuk. Vendégünk Proksza Gyöngyi isaszegi festőművész volt. Ezen a foglalkozáson sok szép rajz született! Megismerkedtünk még a Zöld Szív fogalmával, céljaival. (Zöldszívesek tíz pontja)

Fő célunk a természet szeretete, értékeinek megóvása és megbecsülése. Gyakorlati feladatunk az, hogy védnökségünk alá vegyünk egy-egy kisebb természeti területet, amely saját környezetünkben helyezkedik el. Ez lehet egy patak, rét, erdő, nádas vagy akár egy öreg fa, amelyet rendszeresen megfigyelünk, gondozunk, megvédünk a káros hatásokkal szemben. Kiemelt figyelmet fordítunk a természetes felszíni vizek állapotára. Szívünkön viseljük a mi "nagy folyónk" a Rákos-patak sorsát.

Május 4-én gyalogtúra keretében kirándultunk a közeli Parkerdőbe. Felkerestük a Szent Márton középkori Műemléktemplomot. A jelenlegi elődje, egy Árpád-kori körfalazatú templom volt, melyet a XII. században építettek. Ezt követően jelzett turistaúton (zöld sáv), a Honvédsírok felé folytattuk utunkat. A Honvédsíroknál röviden megemlékeztünk az 1849. április 6-i csatában elesett hősökről. Kegyeletünk jeléül virágot helyeztünk a sírokra. A megemlékezés után a Berta tetőn keresztül a piros sáv turista jelzésen haladva a Szobor hegyen lévő Honvédemlékműnél fejeztük be túránkat. Az emlékművet Radnai Béla szobrászművész készítette 1901-ben és a településen lezajlott híres csatának állít emléket (1849.április 6.) Május 25-én rövid kerékpár túrát szerveztünk Szentgyörgypuszta - Szentkirály (Sülysápi elágazásig) - Isaszeg útvonalon. Szentgyörgypusztán megnéztük az 1735-ben épült Grassalkovich magtárat, az 1849. április 6-án településünkön lezajlott híres csata emlékművét, melyet 1922-ben állítottak egy több tonnás kőkeresztet. A következő foglalkozáson (Június 1-én) felkészültünk a budapesti kirándulásunkra (térképismeret, barlang kialakulása, cseppkő keletkezése, Budapest várostérkép használata, viselkedés tömegközlekedési járműveken stb.).

Ezt követően a "Legféltettebb Természeti Értékeink" c. Multimédiás CD-ROM segítségével ismerkedtünk meg Magyarország Nemzeti Parkjaival, természetvédelmi területeivel.

Június 9-én volt első kirándulásunk Budapestre a Pál-völgyi cseppkőbarlangba. Idősebb szakköröseink is elkísértek bennünket. A túravezetőnek köszönhetően, amikor vége volt a vezetésnek, mi néhányan visszamehettünk és olyan cseppkőképződményeket is megnézhettünk, amit mások nem! A barlangtól visszafelé megnéztük még a Nagyszombati úti Amfiteátrumot is. Kissé elfáradva, de annál nagyobb élményekkel tértünk haza.

 

Eddigi munkánkért augusztus 20-án megkaptuk az "Isaszeg környezetvédelméért" kitüntető címet.

487x700

2390x3429

 

2002. évi nyári kerékpáros kirándulásunk-táborozásunk Tápiógyörgyén volt (aug. 19-23-ig). Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának pályázatán elnyert 20.000,-Ft támogatás révén, amely a költségek egy részét fedezte. Isaszegről - Sülysápig kerékpároztunk, onnan vonattal Tápiógyörgyéig mentünk. Kerékpártúránk során ellátogattunk Tápiószelére. Megnéztük a híres Blaskovich Múzeumot. Az evangélikus temetőben megkerestük Kankrinyi Emília (Petőfi Sándor ifjúkori szerelmének) sírját. Ellátogattunk Abonyba sétáltunk a magán ZOO Parkban, megnéztük az Abonyi Lajos Falumúzeum kiállítását. Köszönjük Győre Pál múzeumvezetőnek lelkes múzeumismertetését. Természetesen sokat fürödtünk Tápiógyörgyén a strand területén!

Hamar elrepült az a pár nap, amit a táborozásunkra szántunk. Haza Tápiógyörgyéről Nagykátáig kerékpárral, onnan vonattal Sülysápig, ott leszállva hazáig kerekeztünk. Igazi nagyszerű túra volt ez felnőttek és gyerekek számára egyaránt! Nagyon elfáradva, de annál gazdagabb élményekkel tértünk haza.

2002 őszén folytattuk a vízminőség vizsgálatainkat a Rákos-patakon. Szeptemberben a Nemzetközi Világtakarítási Nap tiszteletére a Honvédszobor és a Honvédsírok között vezető piros sáv turistajelzés mentén két zsák szemetet szedtünk össze. Októberben az aradi Vértanúk kivégzésének 153. évfordulója tiszteletére emléktúra szervezésével adóztunk a mártír hősök emléke előtt. Virágcsokrot helyeztünk el a Honvédsírokon.

November 28-án a GATE Zöld klub szervezésében környezetvédelmi előadás volt múzeumunk nagytermében a Környezetvédelem - Hulladékgazdálkodás: "E" jelű élelmiszer adalékanyagok hatása szervezetünkre címmel.

November 30-án szombaton szintén a GATE Zöld Klub szervezésében egy autóbuszos kirándulás keretében látogatást tettünk a turai regionális szelektív hulladékgyűjtő telepre. A telep vezetőjétől, Benke Sándor úrtól kaptunk tájékoztatást az egyedi szelektív hulladékgyűjtésről.

December hónapban téli túrát szerveztünk a Szobor hegyre és a Rákos-patak mentén.

 

Hagyományos karácsonyi ünnepségünket is megtartottuk.

Itt kép lesz az ünnepségről.

 

2003. év elején (január-február) A fényképezés alapjaival ismerkedtünk meg. Megtanultuk helyesen használni a fényképezőgépet. Ismerkedtünk annak működési elvével. A gyakorlatban több fotósétát is tartottunk (I. Világháborús emlékmű, Műemléktemplom, stb.), hogy minél jobban elsajátíthassák a gyermekek a fényképezést.

Március hónapban vendégünk volt Proksza Gyöngyi festőművésznő, ismét több szép rajz készült. Megismerkedtünk özv. Polgár Pálnéval (Madách Imre úti lakos), akinek a háza előtt egy idős 80 éves hársfa található. Többször beszélgettünk vele a fa történetével kapcsolatosan. Szeretnénk a közeljövőben ezt a fát a helyi Önkormányzat által helyi védelemben részesíteni.

Március 3-tól - 30-ig részt vettünk a Környezetgazdálkodási Intézet által meghirdetett Levegőszennyeződési Programban. Ekkor a településünkön leesett csapadék kémhatását vizsgáltuk, ill. a környékünkön előforduló zuzmókat derítettük fel.

Április 22-én szokásos Föld-napi megemlékezésünket követően szervezetünk részt vett az EMLA Egyesület által kezdeményezett Rákos-patak Vízgyűjtő Szövetség alakuló ülésén. Helyszíne: Isaszeg, Művelődési Otthon. Környékünkről tíz különböző szervezet, egyesület önkormányzat vett részt a tanácskozáson. Isaszegről csak a mi csoportunk volt jelen!

 
 

Április 26-án ifjúsági csoportunk csatlakozott a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség és a Magyar Turista Egyesület felhívásához az "Országos Nagytakarítási Naphoz". Helyszíne a Bikastó ártéri ligeterdő és környéke. A munkában kicsi és nagy zöldszíveseink, isaszegi felnőttek és a Klapka György Általános Iskola 7.b osztályos diákjai vettek részt. Munkánkat ismét támogatta Fazekas István és Surman József vállalkozók. Komoly mennyiségű szemetet szedtünk össze kb. 40 zsák telt meg, mellette összeszedtünk még kb. 10 m3 nem zsákolható nagyobb méretű hulladékot (kábel darabok, fémek, stb.). A vállalkozók segítségével mintegy 25 m3 fűvel benőtt sitt, törmelék halom lett felszámolva. Mindenkit dicséret illet, aki ebben a munkában részt vett! A település nevében köszönet munkátokért!

 

Május 3-án szombaton sajnos a szeles időjárás kissé elrontotta a szalonnasütésünket, amit jutalmul kaptak a gyerekek, amiért a tisztasági akcióban részt vettek. A hangulat jó volt és ez a lényeg! Később majd megismételjük.

 

Következő összejövetelünket május 10-én a Madarak és Fák Napja tiszteletére szerveztük meg, és gyalogtúra keretében a közeli Parkerdőbe kirándultunk. Útvonala: Műemléktemplom - Kálvária - Majális völgy - Honvédsírok - mélyút mellett kialakított pihenőhely.

Túránk során feljegyeztük a felújításra szoruló turistajelzéseket is.

 

Május 17-én a Falumúzeum udvarán felújítottunk 2 db Debreczeni-féle méhkaptárt, egy szalmafonatos és egy deszkakaptárt. A régi méhkaptárakat Acsán készítették 1962-ben. Első tulajdonosa több évtizeden át Proksza Pál isaszegi méhész volt, majd tőle Suhayda László méhész vásárolta meg az 1980-as években. Ő adta ajándékba a múzeumnak. A felújítás során megpróbáltuk az eredeti állapotában helyreállítani, felújítani a méhkaptárakat, ami úgy érzem sikerült is. Nagyon ügyesen dolgoztak mind a fiúk, mind a lányok!

 

Május 24-én ifj. Trischler Ferenc REMTE túravezető (Budapest) szakmai irányítása mellett, közel 100 db turistajelzést (piros sáv) újítottunk fel a Honvédszobor és a Honvédsírok között. A festéssel párhuzamosan kitisztítottuk a turistautat az azt benövő ágaktól, gallyaktól. A munka megkezdése előtt T. Ferenctől kaptunk rövid tájékoztatást a turistajelzésekről, jelentőségükről, a festés technikájáról. A nagy melegben végzett munkánkat 17 órára fejeztük be, s értünk vissza a múzeumhoz. Köszönet jár mindenkinek, igen ügyesen dolgoztatok! Részletek

 

Társatok Kocsis Éva egy általa szövött szép faliszőnyeget ajándékozott a múzeumnak, melyet ezúton is megköszönök neki!

 

Május 30-án a fő téren lévő terelőszigetben lévő virágágyást tisztítottuk ki az igen nagyra megnőtt gaztól, környékét is összetakarítottuk. Ezt követően az önkormányzat szép virágokkal ültette be azt.

Itt kép lesz.
 

Május hónapban a Nagyközségi Önkormányzat által kiírt pályázaton, a nyári kirándulás támogatásához csoportunk 30.000,-Ft-ot nyert el.

 
 

Június elején egy "tanévzáró" sport délutánt szerveztünk a szakkörös diákok részére. Vetélkedők, kerékpáros ügyességi verseny, környezetvédelmi Totó színesítették a délutánt. Este szalonnasütéssel zártuk az igen jó hangulatú, vidám napot!

 

Június hónapban kirándulást szerveztünk Gödöllőre, ezt az alkalmat kihasználva több a Falumúzeumot ismertető szórólapot, plakátot helyeztünk el a város különböző helyein lévő hirdető berendezésekre, ill. a Városi Művelődési Központba és a Kastély turisztikai irodája részére is hagytunk egy-két példányt. Visszafelé jövet a gödöllői József Főherceg Arborétumot néztük meg, pihentünk a hűs fák árnyékában.

 

Szokásos éves nyári kerékpáros táborozásunkat ez évben Sopron és környékének nevezetességeinek megtekintésére szerveztük meg. Mivel anyagiakban nem bővelkedtünk ezért a tervezett 1 hét helyett 4 napra voltunk kénytelenek lerövidíteni nyaralásunkat. A táborozáshoz anyagi támogatást nyújtott Kovács Attila vállalkozó, akinek segítségét ezúton is megköszönjük Természetesen Isaszegtől - Sopronig vonattal utaztunk, már a MÁV is gondoskodott részünkre meglepetésről, mivel a menetrendben előírt kerékpárszállító vagon hiányzott a Keleti pu.-ról induló szerelvényről. Nagy nehezen felügyeskedtük a kerékpárokat a szűk kocsik első és hátsó ajtajához, és már roboghattunk is célunk felé.

Az utazással eltöltött 3 óra gyorsan elrepült és megérkeztünk a "Hűség városába" Sopronba. A Vasútállomástól a város szélén található (Brennbergi u. Doborjáni István Speciális) szálláshelyünkre kerekeztünk. Ez egy diákszálló semmi luxusra ne gondoljon a kedves olvasó! Éjszakánként dübörgésekre ébredtünk, majd a füstriasztó sziréna borzalmas visítására. De nem hagytuk, hogy mindez elvegye kedvünket, és a másnapi kirándulásainkra koncentráltunk. Másnapi úti célunk a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum megtekintése volt. A hosszú utat követően jól esett megpihenni a kastély hűvös falai között.

Már az eső is kezdett szemeregni, ahogy megérkeztünk. A Kastély kiállítása számunkra lenyűgöző volt, ezért sok időt szántunk a megtekintésére. Visszafelé Sopron belvárosával ismerkedtünk meg, megnéztük a "Háromezer év a borostyánkő út mentén" című régészeti kiállítást Seres Ilona gyűjteménykezelő (Soproni Múzeum) kalauzolásában. A régészeti kiállításban az érdeklődő látogatók számára készített minták alapján, amely az adott kiállítás egy-egy jellegzetes tárgyát mutatja be, kell megkeresni azokat. Szakkörös lányaink ügyesen megtalálták az egy-egy mintához kapcsolható régészeti tárgyat! Ezt követően Dr. Gömöri János régész (Soproni Múzeum) segítségével megtekintettük a Fabricius-ház alagsorában lévő Római kori kőtárat, a restaurált városfalat, és az egykori Scarbantia római kori Fórumát. Ezt követően fagylaltozás, majd az időközben eleredt esőben bringázás vissza a szálláshelyünkre.

Harmadik napi túránk úti célja: Fertőrákos! Hosszú volt az út oda, de a fáradtságot megérte. Egy kellemes séta keretében megnéztük a fertőrákosi kőfejtőt, amit már a rómaiak is használtak, a Kristálymúzeum nagyon szép kiállítását, az 1700-as évekből származó Pellengér oszlopot a falu fő útján, majd a Fertő tóban fürödtünk, megpihentünk egy kicsit. Bár hazafelé is fárasztó volt az út, de annyi erőnk még volt, hogy a Brennbergi hegyek közt Görbehalomig egy rövid éjszakai túrát teljesítsünk még. Ez volt ottlétünk csúcspontja. Egyszerűen fantasztikus volt! Hamarosan elérkezett ottlétünk utolsó negyedik napja is (sajnos!), a szállást elhagyva megnéztük Sopron egyik természeti nevezetességét, a több száz éves Mamutfenyőt, és felkerestük a nyári bob pályát, ami azért is volt jó, hogy vidám hangulatban hagyjuk el ezt a csodálatos várost! A bob pályán való lesiklást, mind a gyerekek, mind a felnőttek egyaránt nagyon élvezték.

Hátra volt még egy búcsú ebéd Sopron belvárosában, közös segítőnkkel Seres Ilonával együtt, akitől szép ajándékokat kaptunk, melyet ezúton is megköszönünk neki és további munkájához sok sikert kívánunk! Majd vonatra szállva elindultunk hazafelé... Útközben megnéztük kedves ajándékait, megható volt számunkra ez a gesztus. Segítségét megköszönjük!

Összefoglalva élményekben gazdag, vidám hangulatú, tartalmilag hasznos kiránduláson vehettek részt a gyermekek.

Itt kép lesz.

 

 
 

 
  

Utolsó frissítés: 2009. szeptember 11.