Amire büszkék vagyunk

1996. március 15-én szakkörünk tagjai kalauzolták az Isaszegre érkező nagyszámú ifjúsági csoportokat, a Honvédsírokhoz és a Szent Márton Műemléktemplomhoz. Ezért a munkánkért elismerésben részesültünk, a Pest megyei Diáksport Szövetség részéről!

A Millecentenárium évében 1996-ban a FÖLD NAPJA tiszteletére vetélkedőt hirdettünk meg, szintén a Közalapítvánnyal közösen, az általános iskolások részére. Az alsó tagozatos diákok részére egyfordulós, míg a felső tagozatos tanulók részére kétfordulós versenyt. A diákoknak feladatlapokat kellett kitölteniük. Külön köszönettel tartozunk a Klapka György Általános Iskola pedagógusainak, amiért mindvégig támogatták kezdeményezésünket. Az eredményhirdetés után, a múzeumkertben hársfát ültettünk el, melyet Kovács András faiskolatulajdonos ajándékozott! A nyertes diákok értékes könyvjutalmakat vehettek át a Közalapítványtól.

A hátsó sorban középen Pénzes János az Alapítvány elnöke látható.

A hátsó sorban középen a szervező (Szmolicza József) látható.

A Föld Napja tiszteletére számos programot szerveztünk, többek között csoportomból 12 diákkal és a Klapka György Általános Iskola 8 fő diákjával, a község határában tisztasági akció keretében, két nagy konténer szemetet szedtünk össze. Ezzel is szebbé tettük községünknek azon részét. Támogatónk Szabó Lajos vállalkozó volt. Hajnali kerékpártúrán is részt vettünk, a gödöllői József Főherceg Arborétumba, ahol Kmetty László erdész fogadott bennünket.

1997. májusában (május 2-3-4-én) 4 szakkörös diákkal részt vettünk a Sopronban megrendezett VIII. Országos Zöld Szív találkozón. Kis csoportunk a 3 nap eseményeit összefoglaló vetélkedőn, jól szerepelt és különdíjat vehetett át. Megható érzés volt Isaszeg nevét hallva, a jutalmakat átvenni. A találkozóra a költségeket részben mi fizettük, részben támogatást nyújtott Isaszeg környezetvédelméért és Természetvédelméért Közalapítvány.

Ez évben részt vettünk a Zöld Szív Ifjúsági Mozgalom által kiírt "Fogadj Örökbe" rajzpályázaton, nagy örömünkre Szmolicza Éva 3. a. oszt. tanuló munkáját, a zsűri dicséretben részesítette!

SZMOLICZA ÉVA EMLÉKLAPJA

Szintén ez évben a Független Ökológiai Központ által meghirdetett "Ültess fát utódaidnak" c. pályázatán is részt vettünk. Szakkörünk a pályázaton eredményesen szerepelt és 50.000,-Ft összeget nyert el, őshonos fafajták ültetésére. Ezáltal elkezdtük egy leendő Zöld Szíves liget, kerékpáros pihenőhely kialakítását. A terv elkészítésében Csáky Péter természetvédelmi területkezelő, az ültetésnél Kovács András az ÉDEN-KERT faiskola vezetője nyújtott sokrétű szakmai segítséget. A Polgármesteri Hivatal a pénzügyi lebonyolításban segített, valamint a szükséges szerszámokat biztosította. Az ültetést szakkörünk tagjai végezték el.

1998-ban a Lengyel Nagykövetség által a magyar forradalom és szabadságharc 150. Évfordulójának tiszteletére meghirdetett "Népek tavasza" c. képzőművészeti pályázaton eredményesen szerepeltünk. Két szakköri tagunk Szmolicza Éva (9 éves) és Havjár Szilvia (15 éves) alkotásaikért elismerésben részesültek.

Április 24-26-án részt vettünk a Pécsen megrendezésre került, IX. Országos Zöld Szív találkozón (Szmolicza J. négy szakkörös diákkal). Külön jutalmat is kaptunk.

A Millennium évében 2000-ben a HUMUSZ és az EMLA által szervezett "Rákos patak tájsebészeti" kampány megszervezése és lebonyolítása volt a legfontosabb feladatunk. Mozgósítottuk a helyi iskolák diákjait is. Ennek köszönhetően a patak melletti területről (Bikastó) vállalkozói segítséggel, mintegy 20 m3 illegálisan lerakott szemetet számoltunk fel. Az eseményről a Duna TV filmet is készített! A végzett munkát fotókkal dokumentáltuk.¯

Az illegális hulladéklerakó helyek bejelentésére szolgáló adatlap itt tölthető le.

2001. június hónapban a Magyar Természetvédők Szövetsége vállalta, azon tagszervezetei számára, akik nem rendelkeznek számítógéppel vagy nem bejegyzett szervezetek, hogy közös pályázatot nyújt be a Miniszterelnöki Hivatalhoz IKB "Az információs társadalom megvalósításában közreműködő civil szervezetek támogatása" B jelű pályázathoz.

A közös pályázatra csoportunk is jelentkezett. Nem rég kaptuk az örömteli értesítést, hogy sorsolás útján, azon boldog szerencsések között lehetünk, akik az MTVSZ pályázata útján egy értékes IBM (333.000,-Ft) számítógépet kapnak majd. Ennek nagyon megörültünk és további új terveket kezdtünk el "szövögetni"!

A számítógépet 2001. december 22-én, "karácsonyi ajándékként" vehettük birtokba, bensőséges ünnepség keretében.

Mivel 1998-ban csatlakoztunk a Rákos Mente Együttműködési Egyesülethez, melynek elsődleges célja a Rákos patak teljes hosszában az illegális lerakók feltérképezése, felszámolása "Zöld folyosó" kialakítása, fontos volt a részvétel számunkra. Örültünk annak, hogy mind a Hulladék Munkaszövetségtől (HUMUSZ), mind a Környezeti Management és Jog Egyesülettől megkerestek minket és a csatlakozásunkat kérték ehhez a programhoz.

Csatlakozásunkhoz nem férhetett kétség, így az isaszegi események szervezését, lebonyolítását Zöld Szíves csoportunk vállalta magára. Legelső lépésként Dr. Tóthné Pacs Vera polgármester Asszonyt kerestem meg és tájékoztattam a kezdeményezésről. A Polgármester Asszony egyetértett a kampány céljaival és felajánlotta a Településüzemeltetési Iroda segítségét. Sajnos az Önkormányzati pótkocsis Zetor traktort nem sikerült megkapnunk, de a GAMESZ raktárából szerszámokat, taligát kaptunk az akció idejére. Ez a segítség is jól jött, de még ez is kevés volt a nagy munkához. Következő lépésben, Streng Ferencné igazgatónőt (Klapka György Általános Iskola) kerestem fel, akivel már régóta jó kapcsolatot alakítottunk ki. Támogatására mint mindig most is számíthattunk.

Következő nagyon fontos lépés a Rákos patak vízfolyása mentén megbúvó illegális lerakók felderítése volt. Végigjártam a patak isaszegi folyását (október 16.), örömömre csak egy helyen volt jelentősebb szennyező anyag lerakás. A "Bikastó" nevezetű területen, amely egy vizenyős és sásos-lápos terület. A jelenlegi Szennyvíztisztító-telep mellett található. Kis ér is csordogál itt, mely a Rákos patakba folyik. Október 17-én ezt a helyszínt egyeztettem az itt járt Szilágyi Lászlóval (HUMUSZ) és Sándor Csabával (EMLA). Mivel a területre komoly mennyiségű sitt, törmelék is volt leszórva, ezért szükség volt gépi munka végzésére is. Sikerült megnyernem támogatónknak Fazekas István gépkezelőt és Surman József teherfuvarozót. Ennek köszönhetően október 20-án kb. 15 m3 törmeléket sikerült elszállítani a községi szeméttelepre. Október 21-én Surman József kiszállította a konténert a helyszínre, és a megjelent diáksereg részvételével elkezdtük a terület megtisztítását. A déli órákra a kb. 4 m3-es konténer teljesen megtelt hulladékkal. Üdítőről Kovács Attila vállalkozó gondoskodott.

Kezdeményezésünkre sikerült a terület egy részét megtisztítani és visszaadni jogos tulajdonosának a természetnek! Sajnos az emberi felelőtlenség, magatartás okozta környezetszennyezés komoly károkat okoz a természetben. Mindezek felszámolását csak közös összefogással és környezettudatos neveléssel tudjuk megelőzni. Csoportunk nem csak a felvilágosítás révén próbálja mindezt elérni, hanem szervesen kiveszi részét a környezeti károk felszámolásából is (tisztasági akciók, faültetés, virágosítás, kerékpártúra, stb.).Utolsó frissítés: 2005. február 23.